Uzun, orta ve kısa metrajlı belgesellere destek veren Yeni Film Fonu’nun 2018 birinci dönem başvuruları başladı.

Uzun, orta ve kısa metrajlı belgesellere destekler verilecek. Uzun ve orta metrajlı filmler geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarına; kısa metrajlı filmler ise sadece prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasına başvuru yapabilirler. Tüm kurmaca filmler fonun kapsamı dışındadır. 

Uzun ve orta metraj belgesel filmlere

 • Proje geliştirmede 7.500 TL’ye kadar
 • Prodüksiyonda 20.000 – 40.000 TL arasında
 • Post-prodüksiyonda 15.000 – 30.000 TL arasında
 • Ve Atlas özel post-prodüksiyon desteği verilir. (Bu destek bir stüdyo desteğidir.)

Kısa metraj belgesel filmlere

 • Prodüksiyonda 10.000 – 15.000 TL arasında
 • Post-prodüksiyonda 7.500 – 15.000 TL arasında
 • Ve Atlas özel post-prodüksiyon desteği verilir. (Bu destek bir stüdyo desteğidir.)

Yeni Film Fonu değerlendirme kriterleri, başvuru koşulları ve istenilen başvuru materyalleri ile örtüşmeyen başvurular değerlendirme dışıdır.

Yeni Film Fonu başvuru değerlendirmesi iki aşamalı yapılır. İlk aşama fonun kurucu ortakları ve destekçi temsilcilerinden oluşan bir ön değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirmedir. Bu ön değerlendirmeye göre başvurular, Yeni Film Fonu’nun işleyiş ve kriterlerine uygunluk bakımından teknik ve içerik incelemesine alınırlar. Ardından ön değerlendirmeyi geçen başvurular jüri değerlendirmesine girer. Bu değerlendirme süresi başvuruların bitim tarihinden itibaren 2-3 ay olabilir. Bu nedenle başvurusunu yaptığınız film projelerinin takvimini tasarlarken bu süreyi göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Başvuru Koşulları

 • Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen kuralların tamamına uygunluk gerekmektedir.
 • Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasındaki projelerin bütçelerinin en az üçte birine kaynak sağlanmış olması beklenir.
 • Film fonu Türkiyeli yönetmen ve yapımcıların başvurularına açıktır. 
 • Film fonuna başvurular Türkçe olarak alınır. Filmler istenilen dilde ve coğrafyada çekilebilir ancak prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasına başvuran filmlerin Türkçe altyazı zorunluluğu vardır.
 • Her başvuru döneminde aynı yönetmen sadece bir; aynı yapımcı ise birden çok başvuru yapabilir. Fon bir yapımcıya ve/veya yönetmene sadece bir destek verecektir.
 • Fon’a aynı projeyle aynı aşama için en fazla 2 kez başvurulabilir. İki başvuru sonrasında, projenin ancak ilerleyen aşamaları için yeni başvuru yapılabilir. Geriye dönük aşamalara aynı proje ile başvuru yapılamaz. Örneğin; prodüksiyon aşamasına başvurup reddilen bir proje sahibi, dosyasında gelişme olduğunu düşünüyorsa, bir kez daha prodüksiyon aşamasına başvurabilir. 2 kez prodüksiyon başvurusu yapan bir proje sahibi sonrasında sadece post-prodüksiyon aşamasına başvuru yapılabilir.
 • Herhangi bir ticari kâr elde etmeye yönelik reklam ve tanıtım filmleri, siyasi parti propagandası yapmaya yönelik filmler ve kurmaca filmler Yeni Film Fonu tarafından desteklenmemektedir.
 • Başvuru sahiplerinin başvurusu yapılan eserin telif hakkına sahip olmaları ya da telif sahibinden izin almış olmaları gerekmektedir.
 • Başvurulan eserin destekler açıklanmadan önce gösterilmemiş ve tamamının kamuya açık şekilde internete yüklenmemiş olması gerekmektedir.

Destek Kategorileri ve Başvuru için Gerekenler

Tüm başvuru kategorileri için online başvuru formu doldurulmalı ve gerekli sorular yanıtlanmalıdır. Film projeleri, başvuru yapacakları aşama için aşağıda sıralanan gerekenler listesindekileri tam ve eksiksiz olarak başvuru formuna girdikleri takdirde değerlendirmeye alınırlar. Proje geliştirmeye kısa film başvuruları alınmamaktadır. Tüm kurmaca filmler değerlendirme dışıdır.

Proje Geliştirme – Uzun ve orta metraj 

Film cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Hikâye Özeti / Sinopsis: (en çok 200 kelime) Hikâyeniz ve hikâyenizin yapısı nedir? Ana karakterleri ve olay örgüsündeki olası önemli noktaları içerecek şekilde öykünüzün genel bir tanıtımını yapın. Projeniz için öngördüğünüz hikâye yapısını ve anlatı hattını veya potansiyel karakter arklarını tarif edin.

Konu Özeti / Öneri Metni: (en çok 1000 kelime)

 • Bu konunun niçin önemli, yerinde veya güncel güncel olduğunu ifade edin. Bu bağlamda göz önüne alınacaklar arasında: Niçin özellikle sizin bu konuda film yapmak için en uygun kişi olduğunuzu, konunun kültürel ve sosyal geçerliliği ve bağlamını ve projenizin niçin şu anda güncellik ve aciliyet teşkil ettiğini anlatmak sayılabilir. Projenizin içereceği konuları, meseleleri, temaları, iddiaları, riskleri, sınavları veya soruları detaylıca anlatın. Varsa ayrıca tretmanınızı ekleyebilirsiniz. (en çok 10 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard eklemelidir.
Yönetmen Görüşü / Sanatsal Yaklaşım: (en çok 600 kelime)  Bu hikâyeyi nasıl anlatacaksınız? Projeniz tamamlandığında nasıl bir görünümü ve hissi olacağını betimleyin. Sinematik dili veya hikâye anlatıcılığınızı belirleyebilecek herhangi bir sanatsal yaklaşımı nasıl kullanmayı amaçladığınızı anlatın. Mevcut oldukları durumda, kullanmayı düşündüğünüz tüm yaratıcı unsur ve varlıkları, interaktif unsurları, yeni teknolojileri veya geleneksel olmayan medya/araçları ifade edin. Bu unsurların izleyicilerin deneyimini ve izleyicilerle hikâyenin dünyası arasındaki etkileşimi nasıl geliştireceğini ve iyileştireceğini açıklayın.

Görsel Dosya: Zorunlu olmamakla birlikte, film projesi ile ilgili fikir verecek kısa klip, teaser, trailer ya da fotoğraf paylaşılması tavsiye edilir.

Bütçe: Proje geliştirme aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Proje geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamaları için tasarlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Filmin proje geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını içeren tahmini zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi

Prodüksiyon – Uzun ve orta metraj 

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Hikâye Özeti / Sinopsis: (en çok 400 kelime) Hikâyeniz ve hikâyenizin yapısı nedir? Ana karakterleri ve olay örgüsündeki olası önemli noktaları içerecek şekilde öykünüzün genel bir tanıtımını yapın. Projeniz için öngördüğünüz hikâye yapısını ve anlatı hattını veya potansiyel karakter arklarını tarif edin.

Konu Özeti / Öneri Metni: (en çok 1500 kelime)

 • Bu konunun niçin önemli, yerinde veya güncel güncel olduğunu ifade edin. Bu bağlamda göz önüne alınacaklar arasında: Niçin özellikle sizin bu konuda film yapmak için en uygun kişi olduğunuzu, konunun kültürel ve sosyal geçerliliği ve bağlamını ve projenizin niçin şu anda güncellik ve aciliyet teşkil ettiğini anlatmak sayılabilir. Projenizin içereceği konuları, meseleleri, temaları, iddiaları, riskleri, sınavları veya soruları detaylıca anlatın. Varsa ayrıca tretmanınızı ekleyebilirsiniz. (en çok 15 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard eklemelidir.
Yönetmen Görüşü / Sanatsal Yaklaşım: (en çok 600 kelime)  Bu hikâyeyi nasıl anlatacaksınız? Projeniz tamamlandığında nasıl bir görünümü ve hissi olacağını betimleyin. Sinematik dili veya hikâye anlatıcılığınızı belirleyebilecek herhangi bir sanatsal yaklaşımı nasıl kullanmayı amaçladığınızı anlatın. Mevcut oldukları durumda, kullanmayı düşündüğünüz tüm yaratıcı unsur ve varlıkları, interaktif unsurları, yeni teknolojileri veya geleneksel olmayan medya/araçları ifade edin. Bu unsurların izleyicilerin deneyimini ve izleyicilerle hikâyenin dünyası arasındaki etkileşimi nasıl geliştireceğini ve iyileştireceğini açıklayın.

Görsel Dosya: Filmin teması, yaklaşımı, mekânları, karakterleri ve görselliği ile ilgili fikir verecek trailer ya da en çok 7 dakikalık video

Bütçe: Prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi

Prodüksiyon – Kısa metraj 

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Hikâye Özeti / Sinopsis: (en çok 200 kelime) Hikâyeniz ve hikâyenizin yapısı nedir? Ana karakterleri ve olay örgüsündeki olası önemli noktaları içerecek şekilde öykünüzün genel bir tanıtımını yapın. Projeniz için öngördüğünüz hikâye yapısını ve anlatı hattını veya potansiyel karakter arklarını tarif edin.

Konu Özeti / Öneri Metni: (en çok 1000 kelime)

 • Bu konunun niçin önemli, yerinde veya güncel güncel olduğunu ifade edin. Bu bağlamda göz önüne alınacaklar arasında: Niçin özellikle sizin bu konuda film yapmak için en uygun kişi olduğunuzu, konunun kültürel ve sosyal geçerliliği ve bağlamını ve projenizin niçin şu anda güncellik ve aciliyet teşkil ettiğini anlatmak sayılabilir. Projenizin içereceği konuları, meseleleri, temaları, iddiaları, riskleri, sınavları veya soruları detaylıca anlatın. Varsa ayrıca tretmanınızı ekleyebilirsiniz. (en çok 10 sayfa
 • Animasyonlar için storyboard eklemelidir.
Yönetmen Görüşü / Sanatsal Yaklaşım: (en çok 400 kelime)  Bu hikâyeyi nasıl anlatacaksınız? Projeniz tamamlandığında nasıl bir görünümü ve hissi olacağını betimleyin. Sinematik dili veya hikâye anlatıcılığınızı belirleyebilecek herhangi bir sanatsal yaklaşımı nasıl kullanmayı amaçladığınızı anlatın. Mevcut oldukları durumda, kullanmayı düşündüğünüz tüm yaratıcı unsur ve varlıkları, interaktif unsurları, yeni teknolojileri veya geleneksel olmayan medya/araçları ifade edin. Bu unsurların izleyicilerin deneyimini ve izleyicilerle hikâyenin dünyası arasındaki etkileşimi nasıl geliştireceğini ve iyileştireceğini açıklayın.

Görsel Dosya: Filmin teması, yaklaşımı, mekânları, karakterleri ve görselliği ile ilgili fikir verecek trailer ya da en çok 7 dk. video

Bütçe: Prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi

Post-prodüksiyon – Uzun ve orta metraj 

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Hikâye Özeti / Sinopsis(en çok 400 kelime) Hikâyeniz ve hikâyenizin yapısı nedir? Ana karakterleri ve olay örgüsündeki olası önemli noktaları içerecek şekilde öykünüzün genel bir tanıtımını yapın. Projeniz için öngördüğünüz hikâye yapısını ve anlatı hattını veya potansiyel karakter arklarını tarif edin.

Konu Özeti / Öneri Metni: (en çok 1500 kelime)

 • Bu konunun niçin önemli, yerinde veya güncel güncel olduğunu ifade edin. Bu bağlamda göz önüne alınacaklar arasında: Niçin özellikle sizin bu konuda film yapmak için en uygun kişi olduğunuzu, konunun kültürel ve sosyal geçerliliği ve bağlamını ve projenizin niçin şu anda güncellik ve aciliyet teşkil ettiğini anlatmak sayılabilir. Projenizin içereceği konuları, meseleleri, temaları, iddiaları, riskleri, sınavları veya soruları detaylıca anlatın. Varsa ayrıca tretmanınızı ekleyebilirsiniz. (en çok 15 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard eklemelidir.
Yönetmen Görüşü / Sanatsal Yaklaşım: (en çok 600 kelime)  Bu hikâyeyi nasıl anlatacaksınız? Projeniz tamamlandığında nasıl bir görünümü ve hissi olacağını betimleyin. Sinematik dili veya hikâye anlatıcılığınızı belirleyebilecek herhangi bir sanatsal yaklaşımı nasıl kullanmayı amaçladığınızı anlatın. Mevcut oldukları durumda, kullanmayı düşündüğünüz tüm yaratıcı unsur ve varlıkları, interaktif unsurları, yeni teknolojileri veya geleneksel olmayan medya/araçları ifade edin. Bu unsurların izleyicilerin deneyimini ve izleyicilerle hikâyenin dünyası arasındaki etkileşimi nasıl geliştireceğini ve iyileştireceğini açıklayın.

Görsel Dosya: Filmin en az 20 dakikalık kaba kurgusu

Bütçe: Post-prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi

Post-prodüksiyon – Kısa metraj 

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Hikâye Özeti / Sinopsis: (en çok 200 kelime) Hikâyeniz ve hikâyenizin yapısı nedir? Ana karakterleri ve olay örgüsündeki olası önemli noktaları içerecek şekilde öykünüzün genel bir tanıtımını yapın. Projeniz için öngördüğünüz hikâye yapısını ve anlatı hattını veya potansiyel karakter arklarını tarif edin.

Konu Özeti / Öneri Metni: (en çok 1000 kelime)

 • Bu konunun niçin önemli, yerinde veya güncel güncel olduğunu ifade edin. Bu bağlamda göz önüne alınacaklar arasında: Niçin özellikle sizin bu konuda film yapmak için en uygun kişi olduğunuzu, konunun kültürel ve sosyal geçerliliği ve bağlamını ve projenizin niçin şu anda güncellik ve aciliyet teşkil ettiğini anlatmak sayılabilir. Projenizin içereceği konuları, meseleleri, temaları, iddiaları, riskleri, sınavları veya soruları detaylıca anlatın. Varsa ayrıca tretmanınızı ekleyebilirsiniz. (en çok 10 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard eklemelidir.
Yönetmen Görüşü / Sanatsal Yaklaşım: (en çok 400 kelime)  Bu hikâyeyi nasıl anlatacaksınız? Projeniz tamamlandığında nasıl bir görünümü ve hissi olacağını betimleyin. Sinematik dili veya hikâye anlatıcılığınızı belirleyebilecek herhangi bir sanatsal yaklaşımı nasıl kullanmayı amaçladığınızı anlatın. Mevcut oldukları durumda, kullanmayı düşündüğünüz tüm yaratıcı unsur ve varlıkları, interaktif unsurları, yeni teknolojileri veya geleneksel olmayan medya/araçları ifade edin. Bu unsurların izleyicilerin deneyimini ve izleyicilerle hikâyenin dünyası arasındaki etkileşimi nasıl geliştireceğini ve iyileştireceğini açıklayın.

Görsel Dosya: Filmin uzunluğuna bağlı olarak kısa kaba kurgusu

Bütçe: Post-prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi

Filmlerde Aranan Özellikler

Yenilikçilik
Özgün, sesini farklı yollarla duyuran, risk alan.

Görsel Öngörü
Evrensel anlaşılırlığa sahip, hikâyeyi farklı bir film diliyle ve yeni bir perspektifle anlatan.

Özgün Hikâyecilik
Yaratıcı bir hikâye yapısı ve anlatım tarzı olan.

Sanatsal Yaklaşım
Hikâyesi, anlatımı ve yapımdaki seçimleriyle iyi tasarlanmış bir sinematografiye, sese ve kurguya sahip olan.

Sosyal, Kültürel, Ekolojik Duyarlılık ve Farkındalık
Aciliyeti olan, güncel, merak uyandıran sosyal meseleleri anlatmada aracı olan, tartışma alanı açan.

Çeşitlilik
Biçim, içerik ve konuda çeşitli, farklı coğrafya ve kültürleri kapsayıcı, toplumsal cinsiyet ve farklı yaş gruplarını gözeten.

Etkililik
Seyirciye ulaşabilecek potansiyeli olan, kültüre, gündelik pratiklere yön verebilen ve tabandan gelen değişim hareketlerini güçlendiren.

Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi